Grafisk formgivning handlar om kommunikation och identifikation, men i slutändan handlar det förstås alltid om ett första intryck.

En klick vitamin.....

Novadis arbetar med allt från utformning av trycksaker och webbproduktion till specialuppdrag som grafiska profiler, utställningsmaterial och logotyper.

Vi jobbar med projektledning, formgivning och originalarbete för alla slags trycksaker:
• Kataloger och manualer
• Broschyrer, foldrar, flygblad och produktblad
• Företagspresentationer
• Affischer och annonser
• Årsredovisningar och rapporter
• Visitkort, brevpapper och kuvert

Företaget samarbetar med skribenter, fotografer och översättare, för att kunna erbjuda en så komplett produkt som möjligt. Vi samarbetar både med traditionella och digitala tryckerier för att anpassa produktionen efter din budget samt dina tids- och kvalitetskrav. Du får hjälp hela vägen!